Exemple HTML5 blog

...
...

Informació d'aquest exemple

Aquest exemple és una explicació de l'estructura en html5

Prova a moure el ratolí sobre els diferents elements. L'estructura es destacarà i podràs veure les inclusions dels diferents elements. Si mous el cursor en aquesta frase, es destacarà en gris fosc, mostrant la presència d'un element <article>, va envoltat per <section>, un element (gris clar), etc. Així que tenim alguns articles en un element de secció sol. El títol de pàgina dalt de tot és l'element <header> , mentre que el núvol d'etiquetes a la dreta és un element <aside>. El menú a dalt (amb Blog, Qui som, Contacte) és un element <nav>.

Exemple de HTML5 estructura d'etiquetes
Fig. 1 : Exemple de nous elements estructurals emprats. Aquesta pàgina, tiene un <nav> a dalt i no té encapçalaments i footer per a cada article, com en aquesta figura... Per cert això és un element <figcaption> dins de l'element <figure> ...